Servisni center Junkers Bosch
  Junkers logo    Bosch - Tehnika za življenje

Toplotna črpalka medij - voda izkorišča brezplačno energijo

big-waveV zemlji so vse leto relativno konstantne temperature. Zemeljska toplotna črpalka tako dosega visoko zmogljivost.

Poleg tega imajo zemeljske toplotne črpalke dolgo življenjsko dobo in jih skoraj ni treba vzdrževati.

Pravo toplotno črpalko za vaše zemljišče
Če želite za vašo toplotno črpalko koristiti zemljo kot vir toplote, imate na voljo več vrst koriščenja. Katera toplotna črpalka je prava za vas je odvisno od velikosti vašega zemljišča in od kakovosti zemlje. Radi vam bomo svetovali pri izbiri primerne Junkers toplotne črpalke.

Toplotna črpalka z geo sondo ne potrebuje veliko prostora
Geo sonde v vrtu zavzemajo le malo prostora. Zadostuje vrtina za odvzem toplote, ki sega od 50 do 200 m globoko. Zemlja prek toplotne črpalke prenaša toploto v ogrevalni sistem. Geo sonde dosegajo nekoliko boljšo energetsko učinkovitost kakor talni kolektor, vendar je vrtanje vrtine povezano z višjimi stroški.

Toplotna črpalka s talnim kolektorjem za večja zemljišča
Ker mora biti površina talnih kolektorjev približno dvakrat večja od ogrevane površine, so takšni kolektorji primerni za večja zemljišča. Talne kolektorje je treba položiti od 1,20 do 1,50 m globoko, v obliki zank. Število zanke je odvisno od kakovosti zemljine in velikosti ogrevalnega sistema. Površino, pod katero so nameščeni talni kolektorji, lahko zasadite s poljubnim rastlinjem.

Toplotna črpalka z vrtino za izkoriščanje podtalnice
Pri izkoriščanju toplote podtalnice, morate pridobiti ustrezna soglasja. Potrebna globina vrtine se določi glede na podatke o prisotnosti podtalnih voda. Izvesti je potrebno dve vrtini – eno za črpanje in eno za povratek podtalnice. Toplota se prenača najprej na primarni krog toplotne črpalke, nato pa preko nje naprej v ogrevalni sistem. Z uporabo podtalnice dosežete nekaj boljšo energetsko učinkovitost kakor talni kolektor ali geo sonda, vendar pa je zaradi energije, katero porabite za samo črpanje podtalnice, potrebno računati z nekoliko višjimi obratovalnimi stroški.