Servisni center Junkers Bosch
  Junkers logo    Bosch - Tehnika za življenje

Višja vrednost izgorevanja, večja učinkovitost

Junkers familyKondenzacijska tehnika Junkers, ki omogoča popolno izgorevanje, črpa več energije iz vašega kuriva in jo je mogoče odlično kombinirati s solarnim sistemom.

Kondenzacijska tehnika Junkers, ki omogoča popolno izgorevanje, je bolj varčna
Za optimalno vrednost izgorevanja: ogrevalna kondenzacijska tehnika Junkers, ki omogoča popolno izgorevanje, za pridobivanje toplote - drugače od običajnih grelnikov - uporablja za pridobivanje toplote kondenzacijsko toploto, ki se nahaja v dimnem plinu. Kondenzacijska tehnika Junkers, ki omogoča popolno izgorevanje, tako zvišuje dejansko vrednost izgorevanja in maksimalno izkorišča kurivo za pridobivanje toplote in bivalno udobje.

Ogrevalna tehnika, ki omogoča popolno izgorevanje, in sončna energija
Poleg tega je kondenzacijska tehnika Junker zelo primerna za kombinacijo s solarnimi sistemi. Tak sistem zelo učinkovito koristi pridobljeno sončno energijo, skrbi za toplo vodo in podpira plinsko ogrevanje; je poceni in varčen glede na porabo energije.